دکتر حسن روحانی
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۱۶:۰۲:۲۱

دکتر روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد با جمعی از استانداران دولت‌های یازدهم و دوازدهم دیدار کرد.

دکتر حسن روحانی

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306102684219492_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306108023999528_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306108222627002_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306108914860227_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306107370763789_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306108854473656_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306109813546321_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306102195681328_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306103146501222_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306102066161549_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306102584344479_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306108325313016_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306108496177362_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306107187788011_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306102132515555_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306101961837538_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306102354247913_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306102815041292_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306100020372430_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق

دکتر حسن روحانی در دیدار جمعی از استانداران سابق /Image/2023/06/202306109431011421_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306108226356195_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306108631064330_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306108451256158_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306109034468158_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306108406350697_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306104214227337_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306104337391277_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306102927563810_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306102313980066_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306102496769514_Thum.jpg Dr. hasan Rohani
/Image/2023/06/202306101955295370_Thum.jpg Dr. hasan Rohani

ارسال نظر

 

مطالب برگزیده


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دفتر دکتر روحانی است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.